Psikoteknik Merkezlerinde ve Psikiyatri Muayenesinde Sürücülerde Aranacak Şartlara İlişkin Usul ve Esaslar

psikotekniksrc.com KAPAK (1)

1- Amaç    

 

2- Tanım ve Kapsam

 

3- Psikoteknik Değerlendirme Yapmaya Yetkili Kuruluş ve Kişiler

 

4- Psikoteknik Değerlendirme Merkezinin Taşıması Gereken Özellikler   

 

  • AMAÇ  

 

Psikoteknik değerlendirmenin amacı sürücülerin sahip olduğu güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerini ölçmektir. Böylelikle sürücüler trafik esnasın yayalara güven vermekle birlikte , sürüş yaparken hem güvenli bir şekilde yapmayı sağlar ve zihinsel olarak sürüşü kolaylaştırır.

 

  • TANIM ve KAPSAM   

 

Psikoteknik değerlendirme, zihinsel ve psikomotor süreçlerinin 11 farklı kollektif test ile ölçümlenmesidir.

 

  • PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME YAPMAYA YETKİLİ KURULUŞ ve KİŞİLER 

 

Cetvelde belirtilen usullere, esaslara ve yapıya uygun şekilde resmi ve özel kurulışlar bünyesinde oluşturulan il sağlık müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş psikologlarla birlikte yapılmaktadır.

  • PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZİNİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  

 

1)Psikoteknik test cihazına sahip olmak. 

 

2)Bu hizmeti verebilmek için uygun çalışma mekanına sahip olunması. 

 

3)İl sağlık bakanlığının yetkilendirmiş olduğu psikolog olunması.

 

4)Genel çalışma mekanlarından ayrı olarak psikoteknik değerlendirme uygulanabilecek odanın ışık, ses, ısı, duvarları açık renk boyalı, dikkati dağıtacak bir nesne olmaması gibi özelliklerin barındırılması, kameraların açısının usule uygun yerleştirildiği oda gerekmektedir.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLECEK YETKİLENDİRME İŞLEMİ 

 

  • Psikoteknik değerlendirme merkezi açmak isteyen kişi belirtilen belgelerle il sağlık müdürlüğüne açmak istediğine dair dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir. 

 

  • Merkezde görev alacak psikoloğun ünvanının belli olduğu diplomasının tasdikli örneği

 

  • Merkezin onaylı krokisi 

 

  • Merkezde psikoteknik değerlendirme için kullanılacak ve bu cetvelde genel esas ve usullerin belirtilen trafik alanında geliştirilmiş bilgisayar destekli testlerin Türkiye normlarına uygun düzenlendiğini belirten belge 

 

  • Psikoloğun testleri uygulayabileceğine dair eğitimini aldığı ALG sertifikası -Başvuru için bütün koşulları tamamlamış ve açılmak istenen merkez İl sağlık müdürlüğü tarafından kuruma yönlendirile komisyon tarafından kontrol edilmekte ve uygun bulunursa açılmaktadır ve Psikoteknik değerlendirme merkezine çalışması uygundur, psikoloğa ise yetki belgesi verilmektedir. 

 

Önemli : BİLGİSAYAR DESTEKLİ PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME TESTLERİNİN TÜRKİYE TOPLUMUNUN ÖZELLİKLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ NORM ÇALIŞMASININ SAHİP OLDUĞUNUN BELGESİ BULUNMALIDIR.